Jak odinstalować CardRecoveryPro - CardRecoveryPro™

Odinstalowywanie CardRecoveryPro

jest również łatwe .

Jak odinstalować CardRecoveryPro
odinstalować CardRecoveryPro, mamy 2 warstwy metod:
Metoda 1:
W systemie Windows kliknij " Start "menu i przejść przez następujące opcje: " Wszystkie programy → CardRecoveryPro → Odinstaluj CardRecoveryPro

kliknij przycisk [Tak] w interfejsie pop-up.
kliknij przycisk [OK], aby zakończyć proces deinstalacji.
Metoda 2:
W systemie Windows kliknij " początek "menu i przejść do " Ustawienia " Podwójne kliknięcie " panel sterowania "otworzyć " Panelu sterowania systemu Windows \ dodawać lub usuwać programy ", znajdź i wybierz " CardRecoveryPro "na liście zainstalowanych programów, a następnie kliknij przycisk " usuń ".